Vše o souborech JPG

JPG je datový formát pro ukládání obrazových informací do souboru. Byl definován v roce 1992 skupinou Joint Photographic Experts Group a od té doby se těší četným a stálým pokrokům. Informace o obrázcích nemusí nutně obsahovat ilustrativní obsah, ale mohou obsahovat například naskenované textové stránky, které pak mohou být v pozdějším kroku převedeny na dokument ve formátu PDF. Datový formát má výhodu, že má od začátku integrovanou metodu komprese dat. Tato metoda komprese dat je však ve své původní verzi ztrátová, takže informace o snímku jsou při uložení nespracovaných dat nenávratně ztraceny. Kromě toho je rychlost komprese obrazu nastavitelná uživatelem. Je-li však komprese příliš silná, mohou se objevit artefakty (v závislosti na obsahu snímku). Jedná se o typické vzory, které jsou výsledkem komprese prvotních dat. Proto existují varianty formátu, které umožňují bezztrátovou kompresi. U systémů se systémem Windows je přípona souboru JPG nebo JPEG. Tato přípona souboru byla také přijímána neformálně pro použití v jiných operačních systémech (MacOS X, Linux distribuce apod.). Na rozdíl od jiných formátů obrázků, jako jsou formáty .png nebo .gif, formát JPEG nepodporuje průhlednost, protože to stejně není nutné pro fotografie.

8.5/10(11 hlasy)

Konvertovat, otevřít a editovat soubory JPG

Žádné komentáře