Vše o souborech EPUB

EPUB je krátká forma elektronické publikace a byla vyvinuta Mezinárodním fórem pro digitální publikování (IDPF). Standardizovaný formát EPUB se používá pro optimální prezentaci dokumentů na čtecích e-knihách. Soubory přizpůsobují obsah textu velikostem displeje a na rozdíl od dokumentů PDF neexistuje žádné rozvržení stránky. Průtok textu se dynamicky přizpůsobuje obrazovce, bez ohledu na poměr stran nebo rozměry. EPUB nahrazuje starší formáty jako OEB nebo OEBPS a staví na otevřených standardech, takže formát souborů může být dále rozvíjen a používán všemi účastníky trhu.

10.0/10(2 hlasy)

Konvertovat, otevřít a editovat soubory EPUB

Detaly o souborech EPUB

Software pro otevření souborů EPUB
Software pro editování souborů EPUB
MIME-typ pro EPUB

Žádné komentáře