CSV

CSV znamená "Hodnoty oddělené čárkami" – v němčině se jedná o "hodnoty oddělené čárkami". Tento formát je standardní formát pro dokumenty tabulkového procesoru, jako jsou přehledy prodeje online bankovnictví. CSV soubory lze snadno převést na soubory ODS nebo XLS za předpokladu, že je dodrženo správné kódování a správný oddělovač (někdy středník).

Read More

XLSM do CSV

Read More

ODS do CSV

Read More

CSV do JPG

Read More

CSV do GIF

Read More

CSV do PNG

Read More

CSV do XLS

Chcete převést soubor CSV do formátu XLS ? Zde můžete jednoduše převést dokument zdarma. Výhoda: Chcete-li převést soubor CSV na XLS, nepotřebujete aplikaci Microsoft Excel, ale můžete použít konvertor online bez úsilí při instalaci.

Read More

CSV do ODS

Read More

CSV do PDF

Chcete-li popsat tabulky nebo strukturu textových dokumentů, použije se formát .csv. Pokud chcete převést soubory z formátu CSV do formátu PDF , abyste je mohli znovu použít, použijte převod-souboru.cz online konvertor. Stačí vybrat CSV dokument, převést a stáhnout soubor PDF.

Read More

XLR do CSV

Read More